Skomager turnering

Der bliver hvert år afviklet en skomagerturnering i klubben.

Den vil blive afviklet en lørdag, hvor spillerne hygger sig med god mad og kampe.