Velkommen i Holsted’s billardklub

Indkaldelse til Generalforsamlinger for 2020 & 2021

i

Holsted Billard Klub

som afholdes i lokalerne på Højmarksvej 20

den 27. Januar 2022 kl. 19

 • 1)           Valg af dirigent og referent.
 • 2)           Bestyrelsens beretninger for de forløbne år.
 • 3)           Forelæggelse af de reviderede årsregnskaber for 2020 & 2021 til godkendelse.
 • 4)           Behandling af indkomne forslag.
 • 5)           Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 • 6)           Fastsættelse af kontingent.
 •                Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 • 7)           Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 •                2 medlemmer fra året 2021:
 •                Poul Erik Petersen (modtager genvalg).
 •                Bent Hauborg (modtager genvalg).
 •                3 medlemmer fra indeværende år:
 •                Jørgen Olesen (modtager genvalg).
 •                Finn Steiner (modtager ikke genvalg).
 •                Hans Bargisen (modtager ikke genvalg).
 • 8)           Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 •              1. suppleant (modtager ikke genvalg).
 •                Nes Bech (modtager genvalg).
 • 9)           Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
 •                Revisor Arne Friis Jensen (modtager ikke genvalg).
 •                Revisor Jan Bloch Nielsen
 •                Suppleant Kristian Damsgaard (modtager genvalg).
 • 10)         Eventuelt.