Generalforsamling 2021 – udsat

Til medlemmerne i Holsted Billardklub

Holsted den 18-1-2021

Ifølge vedtægterne for klubben skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af januar måned.

Indkaldelsen skal ske med 2 ugers varsel.

I de nuværende Corona tider kan bestyrelsen godt overholde både indkaldelsesfrister og øvrige punkter i vedtægten. Vi må bare ikke være sammen i et lokale nogen steder.

Generalforsamlingen er derfor udsat indtil:

Et tidspunkt som ligger 14 dage efter at forsamlingsforbuddet er ophævet.

I Idebanken har bestyrelsen at klubben holder sin længe savnede indvielsesfest sammen med generalforsamlingen.

Mere herom senere i mails og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen