Nyt fra klubben

Som noget nyt, vil vi forsøgsvis opstarte turneringerne tidligere end vanligt, men dog fortsat lidt forskudt af hinanden. Der vil derfor være en længere periode til at få afviklet de enkelte kampe. Der vil i år, ej heller komme en spilledato på de enkelte kampe, men der stiles mod, at det fortrinsvis bliver tirsdag aften at kampene afvikles, eller man bytter indbyrdes med hinanden.

Juleturnering afholdt 3/12-2016 – se billeder her.

Aktuelle opslag vedr. arrangementer og turneringer:

Se opslagstavlen i klubben.

 • Generalforsamling – torsdag 26/1-17, kl. 19.00 i Vestergade 17.
  Dagsorden iflg. vedtægter. På valg er Bent Hauborg og Hans-Henning Nielsen, som begge modtager genvalg. Klubben vil være vært med 1 stk smørrebrød.
  NB! Tilmeld dig via opslaget på døren  – senest mandag 23/1-17.
 • Klassemix
 • Instruktion v. Benny Kjærsgaard (elitedivisionsspiller i BK-Frem)
  Dato følger ved nok tilmeldinger. Skriv dig derfor på hurtigst muligt for at tilkendegive interesse.

Kommende arrangementer og turneringer:

Opslag med tilmelding og yderligere oplysninger følger senere.

 • Snooker 6 reeds – dato ikke fastlagt
 • Klubmesterskaber – dato ikke fastlagt
 • Skomager – 1/4-17
 • Afslutningefest og præmieoverrækkelse – 22/4-17